Kontakt

telefon/ fax:
41 31 78 307
email: kontakt@u-jana.pl

Rudki, ul. Kolejowa 2
26-006 Nowa Słupia

Bank Spółdzielczy w Starachowicach
97-8518 0006-2001 0011 1647 0001